İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Biz kimiz?

Ülkemizde ve dünyada sağlık alanında olup bitenleri anlamaya, yorumlamaya ve dönüştürmeye çalışan hekimleriz. Bu faaliyette kullandığımız tek yöntem, bilimsel düşüncedir.

Sağlık alanını; gerek hizmeti sunan kurumlar, alanda çalışan emekçiler, sağlık hizmetini alanlar açısından belli bir ekonomik yapı temelinde şekillenen bir organizasyon olarak görürüz. Bu nedenle bir ülkedeki üretim ilişkileri aynı zamanda o ülkedeki sağlık politikalarının belirleyicisidir, diyoruz.

Ülkemizde, birçok ülkede olduğu gibi, sermaye sınıfının kâr oranlarını arttırmak için emeğin sömürülmesi üzerine kurulu, kapitalist bir ekonomik işleyiş mevcuttur. Bu sistem emperyalist bir hiyerarşi içinde işlemektedir. Sağlık alanında karşımıza çıkan görüntü bu işleyişin bir ürünü olarak kavramaktayız.

Buradan hareketle alanda kamuda ve ya da özel sektörde çalışan tüm maaşlı hekimleri diğer sağlık emekçileri gibi işçi sınıfının bir parçası olarak kabul ederiz.

Sağlık hizmetini, kamu tarafından tüm yurttaşlara eşit, nitelikli ve ücretsiz bir biçimde sunulması gereken en temel insan hakkı olarak tarif ederiz. Koruyucu sağlık hizmetleri birincil öneme sahip olup bu bağlamda insanların sağlıklılık halinin beslenme, barınma, çalışma, eğitim haklarına bağlı olduğu düşünüyoruz.

Tüm sağlık emekçilerinin çalışma haklarının iyileştirilmesi ve halkın sağlık hakkının sağlanması için mücadele veririz. Bu anlayışa sahip hekimlerle ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeyi amaçlıyoruz.

Görsel: Hope, Banksy

%d blogcu bunu beğendi: