İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

3. Yapay Zeka ve Yeni Tıp Paradigması

Last updated on 26/02/2020

Haluk BaşcılYapay zeka hastalıkların tedavi ve tanı prosedüründe:
·         Tıbbi görüntüleme uzmanlarının radyolografi, PET/Scan, MR, USG ile elde ettikleri görüntüleri daha iyi ayırt etmeleri, tanımlamaları, sınıflandırmaları ve yorumlamaları,
·         Genom araştırmalarının, ileri moleküler yöntemlerin değerlendirilmesi,
·         Yeni biyomedikal analiz teknolojisi sonuçlarının değerlendirilmesi,[i] 
·         Hasta semptomlarının veri tabanlarını inceleyerek hastanın genel ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi,
·         Özellikle kanserler gibi bazı patolojilerin analizi ve teşhisinde (biyopsi görüntülerinden kansere bağlı proteinlerin, yeni biyomarkırların belirlenmesi ve daha etkili ilaçların geliştirilmesi ve yeni tedavilerin düzenlenmesi[ii] 
dahil birçok alanda veri yığınlarının hızla bilgiye dönüştürmesinde hekimlere yardımcı olmakta, karar vermelerini kolaylaştırmaktadır.
Tıbbi bilginin iki katına çıkış hızı 1950’de 50 yıl iken, 2010’da 3,5 yıla ve 2020’de ise sadece 73 güne inmiştir. Yapay zeka giderek hızlanan tıbbi bilgi yoğunluğunun izlenmesinde,  kullanılacak şekilde öğrenilmesinde, hekimlere ve sağlık meslek gruplarına büyük katkı sağlayacaktır.[iii]
Yapay zeka araştırma maliyetlerin düşürülmesinde ve süresinin kısaltılmasında, örneğin çok sayıda genetik verinin analizinde, mutasyonların saptanmasında ve hastaya uyarlanmış (kişiselleştirilmiş) terapötik seçeneklerin hızlı bir şekilde oluşturulmasında sağlık personeline ve hekimlere katkı sunmaktadır.[iv]
Dijital ağlar üzerinden gelen tıbbi veri içeriğinin tanımlanması ve son derece karmaşık verilerin analizi, sınıflandırılması, medikal verilerin yönetiminin basitleştirilmesi, kişinin sağlık durumunu ve taşıdığı hastalık potansiyelinin değerlendirilmesinde, yönetilmesinde hekime yardımcı olmaktadır.[v]
Öte yandan, sosyal paylaşım ağları (Twitter, Facebook, Instagram vb.) aracılığıyla toplanan çok sayıda epidemiyolojik veri sayesinde birçok hastalığın seyri, takibi, uygulanan tedavilerin etkinliği, hatta belirli hastalıklarda kullanılan ilaçların yan etkilerini belirlenmesi yapay zeka sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bu veriler aynı zamanda halkın sağlık durumunun tespitine olanak sağlamaktadır.[vi]
4. Yeni Tıp Paradigması
Dijital teknolojik devrim; dijital ağlar, dijital depolama, dijital bulut, internet, tıbbi görüntülemeler, web hizmetleri, yapay zeka, veri işleme vb. teknolojik gelişmeler tıp bilimini ve sağlık sistemini de dönüştürmektedir.
Sağlık alanında:
·         Kişisel sağlık bilgilerinin, tıbbi verilerin karmaşık ve heterojen özelliği, bunların analizi yaşanan güçlükler,
·         Tıpta, biyolojide, genetikte kullanılan dil farklılıklarının (kullanılan formel veya informel kelimelerin) yarattığı sorunlar, 
·         Tıbbi literatürün ve metinlerin izlenmesindeki zorluklar,
gibi bir çok sorun yapay zeka aracılığıyla aşılıyor. Tüm bu alanlara ilişkin bilgi ve veriler, tüm bireyleri de kapsayacak bir şekilde belli bir sistematik içinde, kesintisiz olarak dijital ortamda toplanıyor. Bunların kullanımı etkin ve yaygın hale geliyor.
 
Devam edecek…

Gelecek yazı: Gelecekte Tıp Önleyici ve Öngörücü Olacak


İlk yorum yapan siz olun

Yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: